Pomiary hałasu przemysłowego

Pomiary hałasu przemysłowego

mgr Urszula Lewandowska

Kierownik Pracowni Akustyki

Pomiary hałasu przemysłowego

Nasze Laboratorium oferuje pomiary hałasu emitowanego do środowiska pochodzącego od zakładów, instalacji i obiektów przemysłowych zgodnie z zał. nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 (Dz.U. z 2014, poz.1542) z wyłączeniem pkt. F

Zobacz też:

Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy

Pomiary emisji
do atmosfery

Opracowania
dokumentacyjne