POMIARY HAŁASU PRZEMYSŁOWEGO, POMIARY HAŁASU NA STANOWISKACH PRACY

POMIARY HAŁASU PRZEMYSŁOWEGO, POMIARY HAŁASU NA STANOWISKACH PRACY

mgr Urszula Lewandowska

 

POMIARY HAŁASU PRZEMYSŁOWEGO, POMIARY HAŁASU NA STANOWISKACH PRACY

Nasze Laboratorium oferuje pomiary hałasu emitowanego do środowiska pochodzącego od zakładów, instalacji i obiektów przemysłowych zgodnie z zał. nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 (Dz.U. z 2014, poz.1542) z wyłączeniem pkt. F

Zobacz też:

Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy

Pomiary emisji
do atmosfery

Opracowania
dokumentacyjne