Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Środowiska ATTMA Sp. z o.o.

Zgodnie z zał. nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 (Dz.U. z 2014, poz.1542) z wyłączeniem pkt. F wykonujemy:

     

  • pomiary hałasu pochodzącego od zakładów, instalacji i obiektów przemysłowych

  • pomiary hałasu od źródeł maszyn oraz urządzenia