Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Środowiska ATTMA Sp. z o.o.

W ramach posiadanego zakresu akredytacji PCA nr AB 1111 wykonujemy:

 

 • Pobieranie próbek powietrza na stanowiskach pracy w celach oceny narażenia zawodowego:
  • Oznaczenia pyłu - frakcja wdychalna
  • Oznaczenia pyłu - frakcja respirabilna
  • Oznaczenie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki
  • Pobieranie substancji chemicznych w środowisku pracy (metale: Cu, Zn, Mn, Fe i inne wg potrzeb zleceniodawcy, zw. organiczne: aceton, ksyleny, zw. nieorganiczne: NaOH, kwas siarkowy, chlorowodór i inne wg potrzeb zleceniodawcy)
  • Pomiary substancji chemicznych - pomiary z zastosowaniem przyrządów o szybkim odczycie: NO, NO2, CO, CO2
  • Pomiary hałasu
  • Pomiary natężenia oświetlenia

Ponadto współpracujemy z akredytowanymi podmiotami w zakresie pomiarów:

 • Mikroklimatu gorącego, umiarkowanego i zimnego
 • Wibracji
 • Natężenia pola elektromagnetycznego

 

A także analiz związków organicznych i nieorganicznych pobieranych w środowisku pracy.

Nasi podwykonawcy posiadają certyfikaty potwierdzające zgodność z PN-EN ISO/IEC 17025:2005