Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Środowiska ATTMA Sp. z o.o.

 (Niniejsza działalność nie jest objęta akredytacją)


 

 W ramach świadczonych przez nas usług wykonujemy opracowania typu:

 

 • Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych
 • Wnioski o wydanie pozwoleń sektorowych
  • Pozwolenia wodnoprawne
  • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • Pozwolenia na emisję substancji do powietrza
  • Zgłoszenia instalacji

 • Karty informacyjne planowanych przedsięwzięć
 • Raporty oddziaływania na środowisko
 • Prowadzenie dokumentacji związanych z ewidencją odpadów, opłatami za korzystanie ze środowiska, KOBIZE
 • Konsulting w zakresie obowiązków podmiotów zakresie ochrony środowiska