Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Środowiska ATTMA Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Środowiska ATTMA powstało w 1991 roku jako dwuosobowa spółka cywilna, przy czym w sierpniu 2006 roku firma przekształciła się w spółkę jawną. Przedmiotem jej działalności była obsługa przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska, zarówno pod względem formalno-prawnym, jak i analityczno pomiarowym. Działalność ta do dziś stanowi główny profil świadczonych usług.

 

Początkowo firma działała w dzierżawionych pomieszczeniach w Poznaniu przy ul. Michała 43, a następnie w Poznaniu przy ul. Dożynkowej 9G. W grudniu 2001 przedsiębiorstwo dokonało zakupu nieruchomości w Skórzewie i tam do sierpnia 2018 roku prowadziło swoją działalność. Obecnie firma ma swoją siedzibę w Batorowie w nowo nabytym obiekcie.

 

W 2014 doszło do zmiany formy prawnej firmy i przekształcenie jej w spółkę z.o.o. Obecnie kontynuujemy profil działalności przedsiębiorstwa opierając się o własne, dobrze wyposażone laboratorium oraz nowoczesną aparaturę pomiarową. Pracownicy naszej firmy dysponują wiedzą cyklicznie uzupełnianą szkoleniami, kursami, studiami podyplomowymi.

 

Przez lata naszej działalności realizowaliśmy zlecenia na rzecz różnych przedsiębiorstw, zakładów i jednostek administracyjnych na terenie kraju, wypracowując sobie dobrą pozycję na rynku. Świadczą o tym między innymi nasze dobre notowania w organach ochrony środowiska, w gestii których leży zatwierdzanie wykonywanych przez nas dokumentacji, a także współpraca z wieloma znaczącymi na naszym rynku przedsiębiorstwami.

 

Z upoważnienia naszych klientów prowadzimy, w ich imieniu, uzgodnienia we właściwych jednostkach administracyjnych, celem uzyskania wymaganych decyzji bądź pozwoleń.

 

Firma nasza posiada Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1111, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005