Oferta

Opracowania

 • pozwolenia zintegrowane
 • pozwolenia sektorowe
 • zgłoszenia instalacji
 • karty informacyjne i raporty
 • operaty wodnoprawne
 • dokumentacje hydrogeologiczne
 • wnioski dot. gospodarki odpadami
 • obsługa formalno-prawna w zakresie ochrony środowiska
 • pozostałe (KOBIZE, opłaty, PRTR itp.)

Analizy i badania

 • analizy fizyko-chemiczne ścieków i wody
 • badania gleby

Prace pomiarowe

 • pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych
 • pomiary bilansowe kotłów energetycznych
 • pomiary eksploatacyjne kotłów
 • pomiary skuteczności wentylacji
 • pomiary hałasu

Środowisko pracy

 • zapylenie
 • hałas
 • substancje chemiczne
 • oświetlenie
 • mikroklimat
 • wibracje
 • wydatek energetyczny