Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Środowiska ATTMA Sp. z o.o.

 

 

W ramach posiadanego zakresu akredytacji PCA nr AB1111 wykonujemy:

 

  • Pobieranie próbek ścieków oraz wód
  • Analizy fizykochemiczne ścieków oraz wód podziemnych w szerokim zakresie m.in. BZT5, CHZT-Cr, zawiesiny ogólne, formy azotu, fosfor całkowity, fosforany, chlorki siarczany, pH, przewodność, temperatura, metale (Cu, Zn, Fe, Cr, Mn) i inne

Ponadto współpracujemy z akredytowanymi podmiotami w zakresie:

Analizy gleby, analizy ścieków w zakresie: węglowodory ropopochodne, substancje ekstrahując esię eterem naftowym, WWA, OWO, metale (Hg, As, Ni, Cd, i inne)